Belijning Openbaar Vervoergebieden

Het aanbrengen van wegmarkering en belijning op perrons zorgt voor veiligheid en duidelijkheid. Voor blinden en slechtzienden is het van groot belang dat de belijning en markering goed geregeld is. Zo kunnen zij de weg dan ook gemakkelijk, veilig en goed vinden.

Voorbeelden van wegmarkering en belijning die wij kunnen aanbrengen:

  • Hoofdroute
  • Geleidelijn
  • Attentievlak
  • Waarschuwingsmarkering
  • Objectmarkering
  • Instapmarkering
  • Perronrandmarkering
  • Veiligheidsmarkering