Inventarisatie Wegmarkeringen

MSVM kan naast het aanbrengen van wegmarkeringen en belijning ook vooraf de bestaande wegmarkeringen inventariseren. Dit wil zeggen dat wij de bestaande wegmarkeringen en belijning in kaart brengen en een nauwkeurig rapport opstellen van de huidige situatie.

  • Wat zijn de reflectiewaarden van wegmarkeringen en belijning?
  • Wat zijn de de wit- en stroefheid van belijningen en coatings
  • Wanneer dienen de wegmarkeringen en belijning vervangen te worden?

Voor onze klanten inspecteren wij wegmarkeringen in geheel Nederland. Onze klanten hebben soms beperkt inzicht in de hoeveelheden en onderhoudsstatus van de onder haar beheer vallende soorten wegmarkering.

Voor deze klanten kunnen wij na inspectie de wegmarkeringen in kaart brengen / digitaliseren. Zodoende worden de wegmarkeringen beheersmatig getoetst en wordt een digitaal overzicht van de wegmarkeringen inzichtelijk.

In ons systeem wordt de wegmarkering ingetekend. Na het digitaliseren wordt het digitale formulier (paspoort) aan de gedigitaliseerde wegmarkering gekoppeld. De gedigitaliseerde wegmarkering kan na het koppelen van de digitale formulieren direct worden gebruikt voor de inspectiewerkzaamheden in het veld.

Wanneer alles digitaal in kaart en geïnventariseerd is, kan er gestart worden met de uitvoering van wegmarkeringen en belijningen. De gehele inventarisatie kan zowel op de dag als in de nacht worden uitgevoerd. Wij houden rekening bij het inventariseren van de wegmarkeringen en belijning met de huidige verkeerssituatie. In de meeste gevallen is er tijdens de metingen geen verkeershinder.