Belijningen en Wegmarkeringen Parkeergarages en Parkeerplaatsen

Door het aanbrengen van wegmarkering en belijning in parkeergarages en bij parkeerplaatsen zorgt dit voor een efficiënte indeling van de parkeervakken. Ook kan met wegmarkering en belijning de veiligheid binnen de parkeergarages en parkeerplaatsen worden verhoogd, zo kunnen wij door middel van wegmarkering en belijning looppaden aanbrengen.

Voorbeelden van wegmarkering en belijning die wij kunnen aanbrengen:

  • Looppaden
  • Symbolen, denk aan invalideplaatsen en nummeringen
  • Oplaadpunten voor elektrische voertuigen