Wegmarkering Verwijderen

MSV-M is gespecialiseerd in het aanbrengen van duurzame wegmarkeringen. Echter bij een nieuwe verkeerssituatie of bijvoorbeeld een renovatie van een parkeerterrein of buitenterrein kan het noodzakelijk zijn om de wegmarkering te verwijderen. Voor deze toepassingen gebruikt MSVM verschillende technieken om de wegmarkering efficiënt en zonder beschadigingen te verwijderen van de ondergrond. Wij gebruiken de volgende technieken:

  • Waterstralen wegmarkeringen
  • Voorbehandelen met Velumove

Waterstralen
Bij waterstralen verwijderen wij de markering op een duurzame manier door met hogedruk water te spuiten. Het water wordt met  +/- 1500 bar over de markering gespoten. Hierbij komt er vrijwel geen stof-  en afvalstoffen vrij. De meest gebruikte wegmarkeringen kunnen door middel van waterstralen verwijderd worden zoals thermoplast, koudplast en verf.

Daarnaast kan door middel van waterstralen de rijbaan worden opgeruwd. Bovendien is het ook mogelijk om cementsluier, curing of rubbersporen van bijvoorbeeld start- en landingsbanen te verwijderen van vliegvelden.

Voorbehandelen met Velumove
Voordat we beginnen met waterstralen kunnen wij wegmarkeringen voorbehandelen met een biologische afbreekbaar middel genaamd Velumove. Met deze behandeling kunnen wij vervolgens met een lagere hogedruk (400-500) bar de wegmarkeringen verwijderen. Groot voordeel hiervan is dat de ondergrond nagenoeg niet wordt beschadigd, wat de duurzaamheid ten goede komt.